! Оракулът на Заигравка !


       1. Намислете си желание.
       2. Намислете си двуцифрено число.
       3. Извадете от него сбора на съставните му числа
        (например от числото 54 трябва да се извадят 5 и 4 , получава се 45)
       4. Намерете символа, съответстващ на числото 45 в таблицата по-долу
       5. Мислете за символа
       6. Щракнете върху черния квадрат
       7. Ще останете доста изненадани