Skip to content

Хасково Днес

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Намирате се:    Начало

Вход

Игри

Нови обяви 
= Обявата е със снимка

Снимки от Галерия

Оценка: / 1
СлабОтличен 
Автор РИОСВ Хасково   
17 January 2020

Трайно подобрение на качеството на въздуха в региона

Данните от мониторинга в Димитровград, Кърджали и Хасково показват подобрение на състоянието на въздуха в района, а през 2019г. качеството на въздуха в Димитровград и Кърджали отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство.

Качеството на атмосферния въздух на територията, контролирана от РИОСВ – Хасково (областите Кърджали и Хасково) се следи от две автоматични станции: АИС” Студен кладенец” в гр. Кърджали и АИС ”Раковски” в гр. Димитровград”, и един ръчен пункт в гр.Хасково - "РИОСВ- Хасково”. Трите пункта са част от системите за оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Националната система за мониторинг на околната среда на Министерство на околната среда и водите и се обслужват от Регионална лаборатория– Хасково към Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София. В законодателството по отношение чистотата на атмосферния въздух (Наредба №12 от 15.07.2010г., обн. ДВ, бр. 58 от 30.07.2010г.) са регламентирани норми за пределно допустими концентрации (ПДК) за фини прахови частици (ФПЧ10). Въведените ПДК целят предпазване здравето на хората и околната среда.

Регламентираните ПДК за фини прахови частици са следните:
СДН (средноденощна норма) - 50 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно)
СГН (средногодишна норма) - 40 µg/m3.

За последните три години анализът на данните от АИС  „Студен кладенец“– гр.Кърджали показва следния брой констатирани превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици:
2017 г. – 58 бр.
2018 г. – 43 бр.
2019 г.- 22 бр.
Забелязва се трайна положителна тенденция към намаляване броя на превишенията за средноденонощната норма (ПС за СДН) от 50 µg/m3, като през последната година регистрираните превишения в гр. Кърджали са в рамките на допустимия брой превишения от 35 пъти годишно. По отношение на средногодишната концентрация също имаме тенденция към намаляване, като за трите разглеждани години няма превишение на средногодишната норма от 40 µg/m3, а стойностите са следните:
2017 г. – 34.8 µg/m3
2018 г. – 33.2 µg/m3
2019г.  – 28.42 µg/m3

За последните три години анализът на данните от АИС  „Раковски“– гр. Димитровград показва следния брой констатирани превишения на средноденонощната 24 часова норма за фини прахови частици:
2017 г. – 48 бр.
2018 г. – 35 бр.
2019 г.- 17 бр.
Наблюдава се трайна тенденция към намаляване броя на превишенията за средноденонощната норма (ПС за СДН) от 50 µg/m3, като през 2019г.  регистрираните превишения в гр. Димитровград са много по-малко от допустимия брой превишения- 35 годишно. За последния месец декември от АИС „Раковски“, гр.Димитровград не е регистрирано нито едно превишение на средноденощната норма от 50 µg/m3.
Няма превишение на средногодишната норма от 40 µg/m3, и тук има тенденция към намаляване на средногодишните концентрации за ФПЧ10, като стойностите са следните:
2017 г. – 36.7 µg/m3
2018 г. – 30.2 µg/m3
2019 г. – 28.72 µg/m3

За последните три години анализът на данните от ръчен пункт „РИОСВ – Хасково“ показва следния брой констатирани превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици:
2017 г. – 69 бр.
2018 г. – 62 бр.
2019 г.- 36 бр.
През 2019 г. спрямо предходните две години има намаляване на регистрирания брой превишения на средноденонощната норма и няма превишение на средногодишната норма от 40 µg/m3 в гр. Хасково, а стойностите са следните:
2017 г. – 41.6 µg/m3
2018 г. – 35.3 µg/m3
2019г.- 29.01 µg/m3

Данните от АИС” Студен кладенец” в гр. Кърджали и АИС ”Раковски” в гр. Димитровград” се получават автоматично в реално време, а данните от пункта в РИОСВ-Хасково се получават с известно закъснение, тъй като пробонабирането е ръчно и пробите подлежат на допълнителна обработка и последващ лабораторен анализ.

Превишенията на нормите за ФПЧ10 основно се регистрират през есенно-зимния период и се дължат на повишеното потребление на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона безветрие, мъгли и температурни инверсии, създаващи условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния слой.

Провежданият мониторинг на качеството на въздуха за последните три години показва тенденция за трайно подобряване на състоянието на въздуха в региона, а през последната година качеството на въздуха в Димитровград и Кърджали отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство. Постигнатото подобрение през последните три години е в резултат на изпълнение на заложените мерки в актуализираните програми за качество на въздуха на Общините Димитровград, Кърджали и Хасково, както и на засиления контрол на РИОСВ-Хасково относно изпълнението на мерките от програмите за КАВ и контрола на промишлените предприятия източници на отпадъчни газове в атмосферния въздух.

Регионалната екоинспекция не контролира и не носи отговорност за данните от поставените в населените места сензори за измерване чистотата на въздуха. Стойностите, които се получават от сензорите са моментни и не е коректно да бъдат сравнявани с регламентираната 24- часова средноденонощна норма (50 µg/m3).
Коментар (0)Add Comment

Напишете коментар
Вие трябва да влезете в системата и тогава да пишете коментари към темите. Ако нямате акаунт моля регистрирайте се.

busy
 

Прогноза

Хасково
---
Хасково °C | София °C | Варна °C | Бургас °C
[Детайли]

Радио


Copyright vEsti24
Advertisement

Статистика

Потребители: 6052
Материали: 1835
Връзки: 49

Кой е тук?

 
Google
Obrazec